Säkerställ den bästa grunden vid byggnation med hjälp av geoteknisk undersökning

04 februari 2022 Cecilia Olsson

Det finns många som drömmer om att bygga ett alldeles nytt hus som är perfekt anpassat efter de behov och önskemål som finns. Det är också många som uppfyller den drömmen genom att kontakta en hustillverkare eller arkitekt som hjälper till att ta fram drömhemmet. Andras drömmar är inte fullt så stora, utan man kanske redan har ett hus som fungerar fint. Då kan det istället finnas ett behov av att optimera hemmet, kanske genom att bygga en pool?!

Det är alltid viktigt med en bra grund

Ofta när man drömmer så tänker man på det färdiga resultatet, men det är viktigt att allt går rätt till om man tänker göra slag i saken och sätta igång sitt drömprojekt. Något som är otroligt viktigt för ett bygge, oavsett om det gäller ett helt hus eller en pool, är grunden. Man ska alltid se till att marken där det ska byggas kan erbjuda de förutsättningar som krävs. Detta kan man säkerställa genom en geoteknisk undersökning och därifrån välja rätt grundläggningslösning.

Geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning säkrar framtiden för byggnationen och vissa gånger kan en sådan undersökning vara ett krav för att man överhuvudtaget ska kunna få bygglovet godkänt. Anledningen till att en markundersökning är så viktig är för att man ska kunna förbereda för optimala förhållanden för planerad byggnation. En geoteknisk undersökning ger tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att man ska kunna komma fram till den bästa grundläggningslösningen. 

Geoteknisk undersökning för privatpersoner och företag 

Oavsett om det handlar om privatpersoner, företag eller organisationer som planerar byggnation så kan man få hjälp från Geogrund. Förutom markundersökningar så utför de även radonmätningar och miljöprovtagningar i mark. De geotekniska undersökningarna går till så att de provborrar med en av deras bandburna borrvagnar som i ett antal punkter kan registrera många olika parametrar. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för den rapport innehållande förslag till grundläggningslösning man får som kund.

Fler nyheter