Lasersvetsning av små saker

26 juli 2021 Lily_Hansen

Det finns många fördelar med lasersvetsning, men den allra främsta är nog att det går att svetsa riktigt små saker. Precisionsarbete med laser har gjort det möjligt att framställa produkter som tidigare varit helt omöjliga att svetsa. Vid traditionell svetsning blir hela arbetsytan varm, men med laser är det bara själva svetsfogen som blir det.

Det smälta materialet rinner ner i fogen, och ytan blir i princip helt slät. Det behövs inte mycket efterarbete, om ens något, när man har svetsat ihop metaller med laser. Lasersvetsning kan göras i många sorters metaller, så även det är en förbättring gentemot traditionella metoder.

Du kan få hjälp med tekniken

Har du en verkstad eller fabrik och vill prova på lasersvetsning själv, kan du konsultera ett företag som är experter på det. Medarbetarna har arbetat i många år med denna metod, och de har till och med varit med och utvecklat den. Därför kan du lita på deras kompetens för de är specialister.

Om du tillverkar en produkt där lasersvetsning ska ingå, har du allt att vinna på att ta till dig kunskaper om teknik och utrustning för att kunna göra det. Tack vare lasersvetsning finns det en hel mängd nya uppfinningar och prylar, och det är en marknad som växer hela tiden.

Pacemakers och elektronikdetaljer

Vad är det då som svetsas nu som man inte kunde göra förr? En väldig mängd saker, faktiskt, inte minst medicinsk och elektronisk utrustning. Datorn består av många små komponenter, och eftersom det bara är själva stället för svetsningen som blir uppvärmt, betyder det att inga andra delar runt omkring smälter.

Man har lasersvetsade delar i pacemakers, klockor, flygplansmotorer och mycket mer, och eftersom det är så smått och precisionsinriktat kallas metoden också mikrosvetsning. Du har säkert mängder av lasersvetsade saker i din ägo, fast du inte är medveten om hur de tillverkas.

 

 

Fler nyheter