Marknadsundersökningar ett viktigt verktyg

18 maj 2021 jonas_olsson

Marknadsundersökningar är ett brett begrepp som både innefattar undersökningar av kunder och deras preferenser, och att kunna identifiera specifika målmarknader.

Att kunna förstå kundens perspektiv och identifiera mål för verksamheten kräver kunskap. För att skapa affärsstrategier för ditt företag behöver man göra undersökningar. Valet av typ av undersökningar man gör, eller kombinationen av dem, är av stor vikt. Och utformningen av olika Marknadsundersökningar är en konst i sig.

Att kunna utforma och ställa rätt frågor är en vetenskap i sig, eller som Goethe sa, om du vill ha ett klokt svar måste du också fråga klokt. Samtidigt så krävs det ofta kvantitet för att kunna göra kloka avvägningar. Kombinationen av kvantitet och kvalitet, samtidigt som det görs på ett kostnadseffektivt sätt, är viktig.

 

 

Olika metoder för undersökningar 

Inom vetenskapliga metoder så skiljer man på kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder inom marknadsundersökningar är exempelvis fokusgrupper där man diskuterar för att nå en djupare insikt. Begränsningarna här blir då kvantitativa, för att få fram kvalitativa resultat så krävs att grupperna är små. Fördelen blir såklart att man kan nå ett mer kvalitativt resultat där bakgrund och resonemang framgår tydligt.

Ett mellanting kan vara metoder med undersökningar i webbenkäter eller per post. Med rätt utformade frågor kan man komma långt, men här har man begränsningen att man inte kan begära motfrågor direkt för att gå djupare.

Panelundersökningar kan ge väldigt högt kvantitativt värde genom ett stort antal deltagare samtidigt som det är kostnadseffektivt. Internet gör det möjligt att få stora mängder deltagare ur flera sorters demografiska, geografiska och på andra sätt specificerade grupper. 

Om man är intresserad av kunders agerande på en specifik geografisk plats så är på plats-intervjuer ett annat bra val. Statistiskt urval är dock svårt att uppnå rätt, men det är ett sätt att få besökares uppgifter på ett praktiskt sätt.

Fler nyheter