Tillverkare av plastprodukter

31 maj 2021 patrick_pettersson

Om man vill ha produkter tillverkade i plast kan det handla om avancerade små fintekniska föremål eller stora enkla saker. Många leksaker tillverkas i plast. Likaså ställningar på lekplatser. Det är i det närmaste underhållsfritt och håller relativt länge, vilket är en anledning så god som någon. 

Ligger intresset åt det mer finmekaniska hållet är det inga leksaker man talar om. Små detaljer ända ner på pincettnivå kan vara delar i en produkt som man tillverkar. 

Intressant är att plast består av små molekyler. De i sin tur kommer från råolja, vilket innebär att all tillverkning av plast först går genom ett oljeraffinaderi. Där delas allt in i olika beståndsdelar av vilka ett par är lämpade för plastindustrin och skickas dit. 

Det finns gott om tillsatsämnen i plasten som har olika funktioner. Det kan gälla att göra den mjuk eller att den ska färgas. En del plaster behöver vara mycket hållbara. Andra behöver vara flamsäkra.  

 

 

Det som kommer upp till ytan

Det som kan vara lite lurigt är att några av de tillsatser som finns inuti plasten kan röra på sig. Allt eftersom tiden går har de tagit sig upp till ytan på plasten, och när de väl är där kan de helt sonika lämna plasten. När ämnena väl frigjort sig från plasten kan de hamna på våra händer, de kan också ta sig ut i luften och falla ner i jord och sjöar. Vilket alla tillverkare av plastprodukter känner till.  

Det kan då gå lite illa på grund av att en del av dessa tillsatsämnen är allergiframkallande medan  andra är skadliga för miljön. Så trots att oljan är okej, är det alla tillsatser som skapar oreda i våra kroppar eller i vår sköna natur. Kanske kommer det att forskas vidare på området så att det så småningom lanseras en plast med mindre farliga substanser.

Fler nyheter